بررسی و آشنایی با جک J5

بررسی و آشنایی با جک J5 جِی ای سی (JAC)، یک شرکت اتومبیل سازی است است که در شهر هفئی استان آن هوئی چین قرار دارد و از سال ۱۹۹۹