بازگشت لیفان ۶۲۰ به خط تولید

لیفان ۶۲۰ به عنوان یک سدان خانوادگی چینی، مدت ها بود که از خط تولید کرمان موتور خارج شده بود. و شنیده ها حاکی از آن بود که بزودی نسل