فروش لیفان X60 کراس اوور چینی در بازار با خودرو۴۵

شرکت خودرو ۴۵ به عنوان یک شرکت دارای مجوز و معتبر در امر فروش خودرو کارکرده وارد عرصه شده تا دغدغه مالکان خودروهای دست دوم به ویژه لیفان x60 را