مشکلات عمده خودروهای چینی در بازار ایران

مشکلات عمده خودروهای چینی در بازار ایران طی یک دهه اخیر موجی از برندهای مختلف چینی در بازار خودروی ایران رفت و آمد کرده‌اند. خودروهایی که گاه با استقبالی چشم‌گیر