آشنایی با خودرو بسترن B50F

مشخصات کارخانه تولید کننده : کارخانه سازنده فاو کشور تولید کننده چین نام و مدل خودرو Asa Besturn B50F نمایندگی فروش در ایران گروه بهمن وزن و مشخصات بدنه :