هفت خودروی کپی برداری شده از خودروهای موفق دنیا که در ایران وجود دارد

بدون شک چینی ها را می توان سلطان کپی برداری و بدل سازی در جهان دانست بدل ها همیشه مورد توجه هستند! از زیورآلات بدل تا بدل ایرانی لیونل مسی!