مقایسه چانگان cs35 و جک s3

سایپا بعنوان بزرگترین تولید کننده خودرو کشور چند سالی است که با عرضه چانگان CS35 به بازار پر سود کراس اور های کوچک شهری ورود پیدا کرده اما حضور سایپا