به زودی خودروهای چینی افزایش قیمت تجربه خواهند کرد

به زودی خودروهای چینی افزایش قیمت تجربه خواهند کرد یک کارشناس بازار خودرو به این موضوع اشاره دارد که محصولات چینی فعال در بازار کشور به دلیل عدم بازگشایی اعتبارات